นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ขอขอบคุณหน่วยงาน นรข.อำเภอศรีเชียงใหม่ ที่นำกำลังพลมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก

Posted by:

ในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ .
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ขอขอบคุณหน่วยงาน นรข.อำเภอศรีเชียงใหม่ ที่นำกำลังพลมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนักในวันที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, รถจักรยานยนต์, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
0