นายอภินันท์ อุตมะ นายกอบต.บ้านหม้อพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานเปิดพิธี การขับเคลื่อนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน

Posted by:

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้เป็นประธานเปิดพิธี การขับเคลื่อนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเข้าร่วมต้อนรับ พันเอก กิตติวัฒน์ แจ่มจิรารักษ์ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (หน.สกร.ฝกร.ศปก.ทบ.) เป็นหัวหน้าคณะฯ ได้เดินทางมาประสานการปฏิบัติและติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ตามโครงการยุทธศาสตร์ความมั่นคงตามแนวชายแดน และโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่๒ (ศปก.ทภ.๒) ณ วัดท่าหางดอน บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๓ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
0