นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ออกตรวจงานซ่อมคลองส่งน้ำ

Posted by:

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ออกตรวจงานซ่อมคลองส่งน้ำสายต่างๆเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ
0