นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอศรีเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอศรีเชียงใหม่
ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

0