นายกอบต.พร้อมพนักงานส่วนกองช่างได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการวางเสาเอก-เสาโท ณ บ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ ๕

Posted by:

ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอภินันท์ อุตมะ
นายกอบต.พร้อมพนักงานส่วนกองช่างได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการวางเสาเอก-เสาโท ณ บ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
0