นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ และครอบครัว มอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

S__30523395

0