ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะ

Posted by:

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  นายอภินันท์ อุตมะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมคณะผู้บริหาร , พนักงานอบต.บ้านหม้อ, กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน  ร่วมกันให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสลงพื้นที่ออกตรวจราชการ พร้อมเยี่ยมชมจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียง เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการเปิดจุดผ่อนปรนสู่การค้าและการท่องเที่ยวระหว่างอ.ศรีเชียงใหม่ – สปป.ลาวต่อไป
0