ตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเอง เจอผลเป็นบวก ทำไงต่อ?

Posted by:

ตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเอง เจอผลเป็นบวก ทำไงต่อ?
มาเรียนรู้ กระบวนการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลกัน
1. ผู้ตรวจพบเชื้อ ติดต่อ
1) โทร. สายด่วน 1330 (สปสช.)
2) Line สปสช.
3) http://crmsup.nhso.go.th
2. ได้รับการคัดกรอง เข้ารับการรักษา ตามระดับอาการ ดังนี้
1. Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) จำนวน 226 แห่ง
เข้า รพ. สนาม/ Hospitel จำนวน 138 แห่ง
2. Community Isolation (ศูนย์พักคอยการส่งตัว) จำนวน 46 แห่ง/5,295 เตียง
3. รพ. สนาม Hospitel จำนวน 138 แห่ง
4. รพ. หลัก 132 แห่ง
โดยจะได้รับสิ่งสนับสนุนดังนี้
-อาหาร 3 มื้อ
– เครื่องวัดอุณหภูมิ
– เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
– ยาจำเป็น
-การเยี่ยมโดยแพทย์
พยาบาล ผ่านระบบทางไกล
ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

0