ตรวจพื้นที่ท่าทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมาย
นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่งนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะ
กรมปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่, กรมที่ดิน และสภ.ศรีเชียงใหม่
ออกตรวจท่าทรายหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0