จุดบริการประชาชน เนื่องในวันสงกรานต์

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้จัดจุดตรวจบูรณาการเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการประชาชน เนื่องในวันหยุดสงกรานต์

0