งานสำรวจวางท่อ ซอย 2 ซอย 3 และ ซอย 8

Posted by:

วันที่ 19 พ.ค. 65 ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมทีมงาน ได้ออกสำรวจพื้นที่แนววางท่อระบายน้ำตำบลบ้านหม้อ ซอย 2 /ซอย 3 / ซอย 8

0