งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖

Posted by:

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖โดยจะจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรม เติมบุญ ปันรัก สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา โดยร่วมสนับสนุนบริจาค ของเล่น / ของขวัญ /ขนม-อาหาร / เครื่องดื่ม
หรือสิ่งของอื่นๆ ติดต่อบริจาคได้ที่๐๔๒-๐๑๔๒๒๖ , ๐๔๒-๔๑๔๗๒๐ หรือสำนักงานอบต.บ้านหม้อ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
0