คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าสำรวจและลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาสาธารณภัยของชาวบ้าน

Posted by:

ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ช่วงนี้มีฝนตกหนักและติดต่อกันทุกวัน จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่เขตตำบลบ้านหม้อ มีน้ำท่วมขัง และรอการระบายน้ำ ทางทีมงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงเข้าสำรวจและลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาสาธารณภัยของชาวบ้าน

อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แหล่งน้ำ และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ถนน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง

 

0