ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน(Co-payment)และประชาชน

Posted by:

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

0