ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

Posted by:

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้ทำการมอบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (Sodium hypochlorite (NaCLO)10%) ปริมาณ ๒,๐๐๐ ลิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงขอขอบพระคุณท่านที่ได้อนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้อมา ณ โอกาสนี้

0