กิจกรรม Big Cleaning Day ณ บ้านทุ่งสว่าง ม.๕ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๐๐น. คณะผู้บริหาร พนักงานจ้างและราษฎรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บ้านทุ่งสว่าง ม.๕ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0