กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช”  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 . นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มอบหมายให้คณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช”  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย  โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่และพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉาลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเทสก์รังสี อำเภอศรีเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ วัด
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังฝึกศิลปะการป้องกันตัว
0