การปฏิบัติตัวระหว่างการกักตัว

Posted by:

* การปฏิบัติตัวระหว่างการกักตัว *
การปฏิบัติตัวระหว่างการกักตัว มีดังนี้
1. ไม่ออกจากที่พักอาศัย ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
2. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
3. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ
4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
5. เมื่อต้องอยู่กับผู้อื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอื่น ประมาณ 1-2 เมตร
6. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับคนอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
7. การทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ทิ้งใส่ถุงพลาสติก ปิดถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิด จากนั้นทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ทันที
8. เมื่อไอ จามให้ใช้ทิชซูปิดปาก ปิดจมูกถึงคางทุกครั้ง ทิ้งทิชชูใส่ถุงพลาสติก ปิดถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิด จากนั้นทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ทันทีหากไม่มี          ทิชชูให้ใช้ต้นแขนด้านใน
9. ทำความสะอาดบริเวณที่พักด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน) หรืออาจเช็ดพื้นผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70% พร้อมสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น ถุงมือ หน้ากาก          แว่นตาขนาดใหญ่
10. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าชนหนู หรืออื่น ๆ ด้วยผงซักฟอกและน้ำธรรมตา หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 70 – 90 องศาเซลเซียส
11. สังเกตอาการ วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน ถ้ามีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หากพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรพบแพทย์ทันที
0