การจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นค.4002 จากสายบ้านท่ากฐินถึงบ้านยางคำ ม.6 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

Posted by:

0