กองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

วันที่ 18  มิถุนายน  2564  คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลตำบลบ้านหม้อ มอบเงินจากโครงการกองทุนสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ยอดเงิน 12,900บาท ให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตรายนายขันทอง  ควรคำ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลบ้านหม้อ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ

0