สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

Posted by:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการฯ

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดซ์)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดซ์)

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ราชพัสดุและที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.) บ้านหม้อ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ราชพัสดุและที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.)

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาโครงการขุดดินแลกน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตร บริเวณ ม.๒,๗,๘ และ ๓ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาโครงการขุดดินแลกน้ำ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มคอกวัว บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ไฟล์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0
Page 1 of 3 123