ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการฯ

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดซ์)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดซ์)

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน

0

ประชุมเพื่อช่วยเหลือระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้า เพื่อใช้ดำเนินในชีวิตประจำวัน

Posted by:

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำโดยนายนพรุจ โสภารักษ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) นายอภินันท์ อุตมะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน ประชุมเพื่อช่วยเหลือระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้า เพื่อใช้ดำเนินในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

0

การให้ข้อมูลความต้องการของชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ    ณ บ้านป่าสัก หมู่3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

วันจันทร์ที่ 9  พฤศจิกายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ร่วมกับคณะทำงาน งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารงานคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้นำชุมชน  สมาชิกสภา  พบปะประชาชน กลุ่มอาชีพ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ    ณ บ้านป่าสัก หมู่3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0
Page 1 of 4 1234