มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ

Posted by:

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา

มาตรการป้องกันการละเว้นเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯ

0

ปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ปนเปื้อนดินทราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนหน้าวัดอรัญบรรพต

Posted by:

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ปนเปื้อนดินทราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนหน้าวัดอรัญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0

สำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดหนองคาย เดินทางมาตรวจเยี่ยม อบต.บ้านหม้อ

Posted by:

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดหนองคาย เดินทางมาตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

 

0

ตรวจพื้นที่ท่าทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ มอบหมาย
นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่งนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะ
กรมปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่, กรมที่ดิน และสภ.ศรีเชียงใหม่
ออกตรวจท่าทรายหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0

งานสำรวจวางท่อ ซอย 2 ซอย 3 และ ซอย 8

Posted by:

วันที่ 19 พ.ค. 65 ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมทีมงาน ได้ออกสำรวจพื้นที่แนววางท่อระบายน้ำตำบลบ้านหม้อ ซอย 2 /ซอย 3 / ซอย 8

0

แก้ไขปัญหากันสาดล้ำเข้าไปในบ้าน

Posted by:

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มอบหมายนายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯและนายวิชนาถ  ทองชุ่ม  ออกตรวจสอบและแก้ไขปัญหากันสาดรุกล้ำ

0