มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

Posted by:

ในวันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย
นายกรรตชนนฑ์ นามวงศา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
0

เข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Posted by:

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น
นายอภินันท์ อุตมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
มอบหมายให้นายสานิตย์ ปุนนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะ
เข้าร่วมโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
อำเภอศรีเชียงใหม่ ณ.โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
และเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่
0

ออกตรวจท่าทราย

Posted by:

ในวันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ได้ออกตรวจท่าทรายของ นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เนื่องจากชาวบ้านได้ยื่นหนังสือขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการทำท่าทราย
0