มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

Posted by:

วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย
นายกรรตชนนฑ์ นามวงศา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
0

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน(ต.ค. 64 – มี.ค. 65)

Posted by:

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 รอบ 6 เดือน

0

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครึ่งปีแรก)

Posted by:

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครึ่งปีแรก)

0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน(เดือนต.ค. 64 – มี.ค. 65)

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนต.ค. 64 – มี.ค. 65)

0

เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร ข่าวจริง ข่าวปลอม ให้ชาวบ้านรับรู้ข่าวสารบ้านหม้อ หมู่ที่ 4

Posted by:

ในวันศุกร์ที่22 เมษายน 2565 สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอม ให้ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสารบ้านหม้อหมู่ที่ 4 บ้านท่ากฐิน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

0
Page 1 of 4 1234