กรมที่ดิน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ และรองนายก อบต. ลงพื้นที่ตรวจแนวเขตท่าทราย

Posted by:

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. กรมที่ดิน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตท่าทราย

0

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ

Posted by:

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา

มาตรการป้องกันการละเว้นเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯ

0

ปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ปนเปื้อนดินทราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนหน้าวัดอรัญบรรพต

Posted by:

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ปนเปื้อนดินทราย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนหน้าวัดอรัญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

0

สำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดหนองคาย เดินทางมาตรวจเยี่ยม อบต.บ้านหม้อ

Posted by:

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดหนองคาย เดินทางมาตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

 

0
Page 1 of 53 12345...»