ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “ลอยกระทง” ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
“ลอยกระทง” ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ณ.บริเวณท่าน้ำหน้าวัดธรรมเจดีย์ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
0