วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา๐๗.๐๐น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ ม.8 ต.บ้านหม้อ

Posted by:

0

ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยพนักงานอบต.บ้านหม้อและหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการ ส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสามารถที่จะควบคุม แก้ไขปัญหาของโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของเราได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

0

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยคณะ ผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ หอประชุมเทสก์รังสีอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0