กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ณ รร.ชุมชนบ้านหม้อ , ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Posted by:

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่าน หน่วยงานราชการและราษฎรตำบลบ้านหม้อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า ณ รร.ชุมชนบ้านหม้อ บริเวณถนนริมโขงบ้านหม้อ – บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ถนน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง
0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ , ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้นหม้อ นำโดย นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่านฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และขอขอบคุณผู้อุปการะคุณทุกท่านที่ร่วมทำโรงทาน ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ อาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ อาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, อาหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
0

Big Cleaning Day ณ บริเวณหมู่ที่ ๒ และบริเวณริมเขื่อนชายโขง

Posted by:

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำโดย​ นายอภินันท์  อุตมะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และพนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณหมู่ที่ ๒ และบริเวณริมเขื่อนชายโขง ต.บ้านหม้ออ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาด เรียบร้อย สบายตา และยังเป็นการส่งเสริมการทำงานให้เป็นทีมอีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ แหล่งน้ำ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, พื้นหญ้า และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
0

โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๕

Posted by:

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่านร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๐๘ ได้จัดทำโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๕ โดยมีนาย พิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธี
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ราษฎรได้รู้ถึงโทษของยาเสพติด และช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ ‎1 คน และ ‎ข้อความพูดว่า "‎กองทุน ซม่ สรนแผรติน กองทุน نحن ของแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี บานทุงสวาง หมู 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย‎"‎‎
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
0

พิธีเปิดโครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะเปียกในชุมชน

Posted by:

ในวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้จัดทำโครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะเปียกในชุมชน ๒๕๖๕ โดยมีว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี  นายอำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี เพื่อเป็นการสนองนโยบายและแก้ไขปัญหาขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ กลุ่ม อสม. และชาวตำบลบ้านหม้อ จึงสร้างจิตสำนึกของการห้ามทิ้งขยะโดยปลูกฝังให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดหาวิธีการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับขยะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
0

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะกรรมการการตรวจงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่ ติดตาม เข้าไปตรวจงาน ผู้รับเหมาในงานดำเนินงานการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐น.  นายอภินันท์  อุตมะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะกรรมการการตรวจงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่ ติดตาม เข้าไปตรวจงาน ผู้รับเหมาในงานดำเนินงานการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
0

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะกรรมการการตรวจงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่ ติดตาม เข้าไปตรวจงาน ผู้รับเหมาในงานดำเนินงานการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐น.  นายอภินันท์  อุตมะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะกรรมการการตรวจงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลงพื้นที่ ติดตาม เข้าไปตรวจงาน ผู้รับเหมาในงานดำเนินงานการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, รถจักรยานยนต์ และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ถนน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
0