มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ

Posted by:

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณา

มาตรการป้องกันการละเว้นเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯ

0