ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อนำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการ”ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้อำเภอศรีเชียงใหม่ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี

Posted by:

0