โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ , ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้นหม้อ นำโดย นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่านฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และขอขอบคุณผู้อุปการะคุณทุกท่านที่ร่วมทำโรงทาน ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ อาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ อาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, อาหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
0