โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๕

Posted by:

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่านร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๐๘ ได้จัดทำโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๕ โดยมีนาย พิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธี
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ราษฎรได้รู้ถึงโทษของยาเสพติด และช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
อาจเป็นรูปภาพของ ‎1 คน และ ‎ข้อความพูดว่า "‎กองทุน ซม่ สรนแผรติน กองทุน نحن ของแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี บานทุงสวาง หมู 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย‎"‎‎
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
0