แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านหม้อ

Posted by:

แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านหม้อ  ตามรายละเอียดที่แนบท้าย

65281425_2818399548175580_8183976413485858816_n

0