แก้ไขปัญหากันสาดล้ำเข้าไปในบ้าน

Posted by:

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มอบหมายนายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯและนายวิชนาถ  ทองชุ่ม  ออกตรวจสอบและแก้ไขปัญหากันสาดรุกล้ำ

0