เนื่องในวันปีใหม่ ทางหน่วยงานราชการ ได้มอบกระเช้าให้ท่านผู้บริหาร อบต.บ้านหม้อ

Posted by:

นายณรงค์ ภูริศรี ผจก.ธกส.สาขาศรีเชียงใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายก อบต.บ้านหม้อ

2

 

ประปา อ.ศรีเชียงใหม่  มอบนาฬิกา  พร้อมถุงผ้า  ให้กับท่านนายก อบต.บ้านหม้อ

1

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

1

 นายบุญมา  กงพลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาคำแก้ว  ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

356

0