เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19 ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอาการ หากท่านใดสงสัยว่าตนเองมีอาการสุ่มเสี่ยง ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ

Posted by:

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส COVID-19 ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอาการ หากท่านใดสงสัยว่าตนเองมีอาการสุ่มเสี่ยง ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ87537130_1475114632651338_6310300692997210112_o (1)

0