ออกตรวจท่าทราย

Posted by:

ในวันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ได้ออกตรวจท่าทรายของ นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เนื่องจากชาวบ้านได้ยื่นหนังสือขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการทำท่าทราย
0