อบต.บ้านหม้อร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบสร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

วันที่  13  ตุลาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบสร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ  ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0