สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์”

Posted by:

เนื่องในวันสงกรานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลบ้านหม้อ เพื่อขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย

 

 

 

 

0