ศูนย์อัยการจังหวัดหนองคายมอบป้ายศูนย์ฯให้กับอบต.บ้านหม้อ

Posted by:

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดหนองคายมอบป้ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้ความเดือดร้อน

0