วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. สาธารณ​สุข​จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันของรัฐระดับท้องถิ่น

Posted by:

วันที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 10.30 น.
สาธารณ​สุข​จังหวัดหนองคาย
ตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันของรัฐระดับท้องถิ่น (Local Quarantine) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่​ ที่ศูนย์​ปฏิบัติการ​เฝ้าระวัง​ ป้องกัน​ ควบคุม​โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ (Covid-19)องค์การบร​ิหารส่วนตำบล​บ้านหม้อ​ ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก​ ต.บ้านหม้อ​ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
0