วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา​ ศรีตะบุตร นายกองค์​การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันของรัฐระดับท้องถิ่น

Posted by:

วันที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30 น.
นายยุทธนา​ ศรีตะบุตร
นายกองค์​การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
ตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันของรัฐระดับท้องถิ่น (Local Quarantine) และมอบน้ำดื่ม​ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่​ ที่ศูนย์​ปฏิบัติการ​เฝ้าระวัง​ ป้องกัน​ ควบคุม​โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ (Covid-19)องค์การบร​ิหารส่วนตำ​บลบ้านหม้อ​ ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก​ ต.บ้านหม้อ​ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
0