วันที่​ 18 สิงหาคม 2564 นายวิชนาถ ทองชุ่ม เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำ​บลบ้านหม้อ​ รับมอบขนมให้แก่ผู้กักตัว จากคุณอิสระ​ พัวตนะ​ พร้อมครอบครัว

Posted by:

วันที่​ 18 สิงหาคม 2564
นายวิชนาถ ทองชุ่ม เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำ​บลบ้านหม้อ​ รับมอบขนมให้แก่ผู้กักตัว จากคุณอิสระ​ พัวตนะ​ พร้อมครอบครัว
เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิท 19
ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
0