ร่วมเปิดบ้านกาชาด โครงการ “กาชาดห่วงใย ใส่ใจให้ที่อยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” รายนางจูม คำภูนา อายุ ๘๘ ปี

Posted by:

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายชูศักดิ์​ อุตมะ​ นายกองค์​การบริหาร​ตำบลบ้านหม้อ​ มอบหมายให้
นายอภิเชษฐ์​ ชัยศรี​ รองนายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บลบ้านหม้อ​ ร่วมต้อนรับ
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย​ พร้อมด้วยนางสาวสิริมา วัฒโน
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอศรีเชียงใหม่
ร่วมเปิดบ้านกาชาด โครงการ “กาชาดห่วงใย ใส่ใจให้ที่อยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔”
รายนางจูม คำภูนา อายุ ๘๘ ปี
บ้านยางคำ หมู่ที่๖ ตำบลบ้านหม้อ
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
Crภาพ​.แพทย์​เบ้
Admin.JJ
0