ร่วมพืธีเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำ

Posted by:

นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำ ซึ่งจัดโดย วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ 4 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และชุด พัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2108 โครงการนี้จัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน คณะกรรมการ และสมาชิกครัวเรือนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัด ณ วัดธรรมเจดีย์ หมู่ที่ 7

 

 

0