ร่วมต้อนรับ พันเอก บุญสิน พาดกลาง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และร่วมตรวจพื้นที่ดอนชิงชู้ พร้อมรับฟังข้อมูลสภาพปัญหาดอนชิงชู้ ณ วัดท่าหางดอน หมู่ที่ 3 ต. บ้านหม้อ อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย

Posted by:

0