รับมอบอาหารพร้อม เครื่องดื่ม จาก นายสมโภชน์​ ภูจอมคา กำนันตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
นายวิชนาถ ทองชุ่ม เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านหม้อ รับมอบอาหารพร้อม เครื่องดื่ม จาก นายสมโภชน์​ ภูจอมคา กำนันตำบลบ้านหม้อ​ พร้อมคณะ เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิท 19
ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
0