รับมอบน้ำหวาน​ จากคุณสายฝน​ บ้านทุ่งสว่าง​ หมู่5 ให้ผู้กักตัว​ และเพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่

Posted by:

วันที่​ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
นายวิชนาถ ทองชุ่ม เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านหม้อ รับมอบน้ำหวาน​ จากคุณสายฝน​ บ้านทุ่งสว่าง​ หมู่5 ให้ผู้กักตัว​ และเพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิท ๑๙
ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน
0