ปรับปรุงพื้นที่ ณ ป่าช้าบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย
นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายไมตรี ศรีสุธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณะผู้บริหาร
และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ได้ สำรวจพื้นที่ดินแดนไปสู่สวรรค์ ณ ป่าช้าบ้านหม้อ โดยได้ทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ในบริเวณป่าช้าบ้านหม้อเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้
0